PROCES REALIZACJI

PODSTAWA PRAWNA

DLACZEGO MY?

e-Instytucja

e-Instytucja.pl Sp. z.o.o.
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa

tel. +48 22 121 52 99
fax +48 22 121 52 99
e-mail: office@e-instytucja.pl


Nazwa instytucji

Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Stanowisko

Deklaracje i Informacje podatkowe

 Deklaracja na podatek leśny DL-1
 Deklaracja na podatek rolny DR-1
 Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1
 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
 Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
 Informacja w sprawie od podatku od nieruchomości IN-1

Wnioski

 WN-01 WN-02 WN-03 WN-04 WN-05 WN-06 WN-07
 WN-08 WN-09 WN-10 WN-11 WN-12 WN-13 WN-14
 WN-15 WN-16 WN-17 WN-18 WN-19 WN-20 WN-21
 WN-22 WN-23 WN-24 WN-25 WN-26 WN-27 WN-28
 WN-29 WN-30 WN-31 WN-32 WN-33 WN-34 WN-35
 WN-36 WN-37 WN-38 WN-39 WN-40 WN-41 WN-42
 WN-43 WN-44 WN-45 WN-46 WN-47 WN-48 WN-49
 WN-50 WN-51 WN-52 WN-53 WN-54 WN-55 WN-56
 WN-57 WN-58 WN-59 WN-60 WN-61 WN-62 WN-63
 WN-64 WN-65 WN-66 WN-67 WN-68 WN-69 WN-70
 WN-71 WN-72 WN-73 WN-74 WN-75 WN-76 WN-77
 WN-78

Dodatkowe informacje