Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne i budżet obywatelski/partycypacyjnyto rozwiązanie umożliwiające prowadzenie konsultacji społecznych za pomocą e-PUAP przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także przez podległe im wszystkie jednostki organizacyjne

. Wszyscy mieszkańcy i podatnicy danego samorządu otrzymają możliwość inicjowania i prowadzenia konsultacji społecznych w sprawach ich dotyczących przy wykorzystaniu e-PUAP, a także tworzenia forów dyskusyjnych, prowadzenia ankiet niezależnie od tego czy posiadają Profil Zaufany czy Podpis Kwalifikowany. System umożliwienia mieszkańcom i podatnikom oddanie głosu w sprawie, która wymaga lub umożliwia udział w konsultacjach społecznych oraz zgłoszenie inicjatyw obywatelskich, które w dalszej kolejności mogą być poddane konsultacjom społecznym;