Przyłączenie użytkownika do konta w ePUAP

Zaproszenie użytkownika Przypisanie użytkownika do grupy Przypisanie użytkownika do ról

Instrukcja przyłączenia użytkownika do konta publicznego w ePUAP


Zaproszenie użytkownika

 1. Zaloguj się korzystając z własnego identyfikatora i hasła: DracoConsole

  UWAGA: Jeśli zmieniłeś hasło do własnego konta na ePUAPie od 10.09.2016, to na stronie logowania do konsoli Draco skorzystaj z opcji przypomnienia hasła.
  Zmiana hasła do konsoli Draco nie jest tożsama ze zmianą hasła do ePUAP.
  W formularzu odnawiania hasła uzupełnij PESEL pomimo tego, że jest opcjonalny.
  Jeśli system pomimo prawidło wypełnionego formularza odnowienia hasła będzie komunikował o błędzie, wyłącz i uruchom ponownie przeglądarkę.

 2. W nowym widoku wybierz flagę polską
 3. W konsoli Draco przejdź do zakładki Użytkownicy, a następnie wybierz zakładkę Import
 4. W polu Identyfikator podaj: osipapiotr, następnie Dodaj do listy i wyślij te dane przyciskiem Import.
 5. Wpisanie Identyfikatora, dodanie go do listy, a następnie wybranie opcji import
 6. W tym momencie jest wysyłany mail do zaproszonego użytkownika z linkiem umożliwiającym zaakceptowanie tego zaproszenia. Treść maila:

  Zostałeś zaproszony do organizacji. Aby zobaczyć szczegóły tej operacji i ewentualnie przyjąć zaproszenie, przejdź na stronę dostępną pod adresem umieszczonym poniżej: https://hetman.epuap.gov.pl/Invitations/accept.jsf?id=52268b01-432a-4a46-b5ec-cafd511d69a9

 7. Kolejne kroki, czyli dodanie uprawnień nowemu użytkownikowi, będzie możliwe dopiero po zaakceptowaniu przez nas zaproszenia.
  Jeśli zaproszenie nie będzie od razu zaakceptowane (ok. 1 min) to prosimy o kontakt z numerem 663766902

Przypisanie użytkownika do grupy

 1. Będąc w Draco (konsola zarządzania uprawnieniami) przejdź do zakładki Grupy.
 2. Z listy grup wybierz defaultUserGroup
 3. Następnie wybierz zakładkę Przypisania.
 4. Tam za pomocą zaznaczeń i strzałek przenieś nowego użytkownika z prawego pola do lewego z Wszyscy użytkownicy do Użytkownicy przypisani do grupy.

 5. Wybranie z menu Grupy, następnie deafultUserGroup i wybranie opcji przypisania, po tym przenieść użytkownika do Użytkownicy przypisani do grupy

Przypisanie użytkownika do ról

 1. Będąc w Draco (konsola zarządzania uprawnieniami) przejdź do zakładki Role.
 2. Z listy grup wybierz Instytucja_Publiczna.
 3. Następnie wybierz zakładkę Konta.
 4. Tam za pomocą zaznaczeń i strzałek przenieś nowego użytkownika z prawego pola do lewego – z Wszyscy konta do Konta przypisane do roli.
 5. W taki sam sposób przypisz użytkownikowi rolę Rola domyślna oraz KonsolaHasło.
 6. Wybranie z menu Role, następnie wybór Roli Instytucja Publiczna i opcji Konta i przeniesienie użytkownika z Wszystkie konta do Konta przypisane do roli