e-Wójt w e-Urzędzie

Wójtowie i Burmistrzowie, Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

Pandemia koronawirusa wymusza na nas stosowania w coraz większym zakresie rozwiązań z zakresu elektronicznej administracji. Z badań wynika, że już 7 na 10 Polaków załatwia sprawy urzędowe online. Standardem staje się organizowanie spotkań samorządowców w formie telekonferencji. Coraz częściej pracownicy urzędów pracują zdalnie. My wójtowie i burmistrzowie, musimy stale rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie i inicjować wykorzystanie narzędzi zwiększających efektywność pracy urzędów gmin i miast.

Wychodząc na przeciw tym wyzwaniom, w uzgodnieniu z p. Jackiem Brygmanem, Przewodniczącym Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, serdecznie zapraszamy wszystkich wójtów i burmistrzów do udziału w webinarium p.t. „e-Wójt w e-Urzędzie”.

Webinarium będzie zorganizowane na platformie MS Teams, w czwartek 10.12.2020 w godz. od 9:00 do 10:30. Celem spotkania jest zaprezentowanie kilku rozwiązań ułatwiających pracę zdalną - wersjonowanie i podpisywanie dokumentów w EZD, przyjmowanie i wysyłanie wniosków przez Internet, dokonywanie płatności online, czy automatyczna wysyłka decyzji podatkowych.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zapraszamy wójtów, burmistrzów, a także sekretarzy, skarbników i informatyków. Zainteresowane osoby proszone są o dokonanie rejestracji z wykorzystaniem poniższego formularza.

Webinarium jest organizowane we współpracy z firmą e-Instytucja.pl sp. z o.o. Wymienione zagadnienia zostaną przedstawione w praktyczny sposób na rozwiązaniach tej firmy. Zakładam jednak, że zobaczenie możliwości konkretnego systemu będzie również ciekawe, dla wójtów i burmistrzów niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania korzystają poszczególne urzędy gmin czy miast.

Jest to pierwsze tego typu spotkanie. Jeżeli ta formuła się sprawdzi, chciałbym organizować cykliczne webinaria „e-Wójt w e-Urzędzie”. Byłaby to praktyczna platforma wymiany doświadczeń z zakresu elektronizacji pracy urzędów. W celu rozpoznania potrzeb w tym zakresie, przygotowana zostanie krótka ankieta, która będzie wysłana po pierwszym webinarium.

Z poważaniem,
Marcin Skonieczka
Wójt Gminy Płużnica.

Artur Prasal - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. W latach 2009 - 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 - 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących procedur elektronicznej administracji.

Zapisz się na darmowy webinar

Konwent Wójtów
e-Instytucja

e-Instytucja.pl sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa

tel. +48 22 121 52 99
fax +48 22 121 52 99
e-mail: office@e-instytucja.pl


Wypełniając formularz kontaktowy i wysyłając nam za jego pośrednictwem wiadomość wyrażasz zgodę i powierzasz nam do przetwarzania zawarte w nim dane osobowe. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, nie korzystaj z formularza kontaktowego, a zadzwoń do nas na nasz numer telefonu.


Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@e-instytucja.pl
Klauzula informacyjna  Data webinaru *

  Nazwa instytucji *

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail zgłaszającego *

  Adresy e-mail pozostałych uczestników (opcjonalnie)

  * - pole wymagane