Webinar dotyczący wydania nowej wersja aplikacji mobilnej mGoniec

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na webinar dotyczący wydania nowej wersja aplikacji mobilnej mGoniec, która będzie zawierała nowe funkcjonalności oczekiwane przez Państwa.

Są to m.in. :

 1. Dodanie możliwości wycofania doręczonej przesyłki w aplikacji mGoniec
 2. Dodanie możliwości wycofania pozycji z książki gońca (potwierdzenie przyjęcia przez gońca części przesyłek przekazanych do aplikacji mGoniec)
 3. Dodanie obsługi w ramach aplikacji mGoniec doręczeń przesyłek zwykłych
 4. Dodanie możliwości wskazania wartości ze słownika dla odbiorcy „domownik” (syn, córka, żona itd.)
 5. Optymalizacja działania aplikacji przy składaniu podpisu (dla urządzeń typu tablet)
 6. Inne poprawki procedur wewnętrznych

W związku ze znaczną przebudową aplikacji mGoniec i dużymi zmianami obsługi przesyłek gońcowych od strony systemu eZD konieczne będzie zastosowanie odpowiedniej procedury aktualizacyjnej.

Czynności takie są niezbędne, aby nie zaistniały sytuacje, w których przesyłki niedoręczone nie będą mogły zostać prawidłowo obsłużone w ramach rozliczenia.

WARUNEK WSTĘPNY UMOŻLIWIAJĄCY AKTUALIZACJĘ

 1. W gminie nie mogą istnieć nierozliczone przesyłki – gońcy muszą rozliczyć wszystkie książki
  Aktualizacja nie realizuje migracji przesyłek nierozliczonych

PROCEDURA AKTUALIZACYJNA

 1. Gmina spełniającą warunek wstępny zgłasza do HelpDesk chęć aktualizacji do nowej wersji
 2. Pracownicy HelpDesk weryfikują poprawność rozliczenia wszystkich przesyłek książek gońcowych przed przystąpieniem do aktualizacji
 3. Na podstawie uzgodnień realizowana jest aktualizacja eZD zawierająca nowe funkcjonalności obsługi przesyłek gońcowych bez aktywacji nowych funkcjonalności
 4. IT Gminy otrzymuje informacje dot. miejsca pobierania najnowszej wersji aplikacji mGoniec i dokonuje odinstalowania obecnej wersji na urządzeniach mobilnych i zainstalowania nowej wersji (zakres zmian w nowej wersji aplikacji mGoniec nie pozwala na jej aktualizacje na urządzeniach mobilnych)
 5. Po tych czynnościach aktywowane będą nowe funkcjonalności w systemie eZD i możliwe będzie realizowanie doręczeń przy użyciu nowej wersji aplikacji mGoniec

 Webinarium odbędzie się w piątek 17 lutego od godz. 11:30 do 12.30

Zapisy przyjmujemy do 16 lutego. Link ze spotkaniem na MS Teams otrzymacie Państwo również 16 lutego– dzień przed webinarium.

 

 

Przepraszamy, ilość miejsc na webinar została wyczerpana. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email: otwartyurzad@e-instytucja.pl.
Skontaktujemy się z Państwem indywidualnie.
e-Instytucja

e-Instytucja.pl sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa

tel. +48 22 121 52 99
fax +48 22 121 52 99
e-mail: office@e-instytucja.pl


Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@e-instytucja.pl
Klauzula informacyjna