e-Zarządzanie Dokumentacją (eZD)

e-Zarządzanie Dokumentacją (eZD) – System e-Zarządzanie Dokumentacją (eZD) to centralne miejsce, koncentrujące całokształt procesów i zadań realizowanych w ramach organizacji.

Gwarantuje kompletną obsługę procesu obiegu dokumentu w ramach instytucji, począwszy od przyjęcia dokumentu w kancelarii w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), poprzez przetworzenie wewnątrz organizacji, aż do wydania decyzji, postanowienia lub zaświadczenia. System e-Zarządzanie Dokumentacją (eZD) jest zintegrowany z e-PUAP-em oraz umożliwia publikację statusu spraw w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Każdy nasz klient otrzymuje kompletne narzędzie, zgodne z obowiązującymi normami, realizujące wszystkie zadania związane z elektronicznym zarządzaniem dokumentami i instytucją. System e-Zarządzanie Dokumentacją (eZD) realizuje wszystkie funkcje elektronicznego obiegu dokumentów i spraw zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67). Oprogramowanie służy do zarządzania korespondencją, dokumentami oraz sprawami i zadaniami w jednostce sektora finansów publicznych (jsfp). Aplikacja oparta jest o nowoczesne technologie zapewniające skalowalność, bezpieczeństwo i dużą wydajność.