Informacje o naszej firmie

Kim jesteśmy

Firma e-Instytucja.pl sp. z o.o. w obecnej strukturze i formie prawnej funkcjonuje od początku 2014 roku. W swojej działalności realizujemy zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną jednostek sektora finansów publicznych i firm komercyjnych. W tym czasie zrealizowaliśmy kilkanaście projektów związanych z wdrożeniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD) dla sektora publicznego. Wykonaliśmy ponad 200 aplikacji e-Karty Usług (wzory i e-formularze) na e-PUAP. Kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego korzysta z rozwiązania e-Zarządzanie Instytucją (Kontrola Zarządcza). Bardzo dobrze został przyjęty projekt e-Instytucja oparty na e-Kartach Usług, platformie e-PUAP i programach dziedzinowych w administracji samorządowej. Aplikacja daje możliwość korzystania z elektronicznej korespondencji urzędu z mieszkańcami, co pozwala na realizację zadań zgodnych z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z późniejszymi zmianami. System e-Instytucja umożliwia mieszkańcom/podatnikom bezpieczny dostęp, z wykorzystaniem Internetu, do danych z Rejestrów Publicznych (podatki/opłaty), na poziomie JST, przy wykorzystaniu autoryzacji Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym poprzez e-PUAP.

NASZA FILOZOFIA

Wykorzystując połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów branżowych i technologicznych wypracowaliśmy własną metodologię współpracy z klientem. Potrafimy rozpoznawać, nazwać i zrozumieć procesy biznesowe zachodzące w każdej organizacji. W zarządzaniu projektami informatycznymi zawsze dążymy do perfekcji. Poprzez wysokie kompetencje w tej dziedzinie gwarantujemy, że wdrożenie zaawansowanych przedsięwzięć przebiega terminowo, bezpiecznie i prowadzi do realizacji założonych celów.MISJA

Wykorzystując nowoczesne technologie dostarczamy usługi informatyczne, które pomagają naszym klientom osiągać wyznaczone cele.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jednym z kluczowych elementów jakości oferowanej Klientom przez naszą firmę oraz warunkiem ciągłego rozwoju Spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych.


Z przyjemnością informujemy, że spółka e-Instytucja.pl sp. z o.o. otrzymała certyfikat wydany przez United Registar of Systems potwierdzający zgodność stosowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: projektowania, tworzenia, sprzedaży, wdrożenia, serwisowania i wsparcia w zakresie oprogramowania jednostek sektora finansów publicznych i firm komercyjnych.


Celem wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

  • jest gwarantem pełnej ochrony danych Klientów oraz ciągłość procesu ich przetwarzania,
  • zapewnia zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji chronionych oraz jawnych,
  • gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich systemach jej przetwarzania,
  • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie na szkodę Spółki,
  • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji,
  • zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Certyfikat ISO 27001:2013 e-Instytucja.pl sp. z o.o. Warszawa

Certyfikat ISO 27001:2013 e-Instytucja.pl sp. z o.o. Chełm