Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest e-Instytucja.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, nr KRS 0000505951, telefon: +48 22 121 52 99, e-mail: office@e-instytucja.pl (dalej: Administrator); Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres e-mail: iod@e-instytucja.pl;

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z kontaktem zainicjowanym przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego, a tym samym – w zależności od treści otrzymanej wiadomości podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w niektórych przypadkach, kiedy jasno wynika to z treści przesłanej przez Ciebie wiadomości, usprawiedliwiony interes Administratora jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Czy „musisz” nam je podać?

Nie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a tym samym nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że kontakt z Tobą może być niemożliwy;

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia udzielenia odpowiedzi na zapytanie z formularza, a gdy wyraziłeś/aś w swojej wiadomości chęć otrzymania informacji handlowej, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu w tym zakresie;

Kto będzie miał do nich dostęp?

Wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora, ale też dedykowani współpracownicy Administratora;

Czy Twoje dane wyjdą poza obszar EOG?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych;

Jakie masz prawa?

  • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jednak nie ma to wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych do czasu cofnięcia zgody; w celu cofnięcia zgody napisz
  • masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłaś/eś Administratorowi, w tym możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
– w celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na dane kontaktowe podane na początku tej informacji;
  • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

Zautomatyzowane decyzje?

Nie. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.