Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne i budżet obywatelski/partycypacyjnyto rozwiązanie umożliwiające prowadzenie konsultacji społecznych oraz głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także przez podległe im wszystkie jednostki organizacyjne.

Wszyscy mieszkańcy i podatnicy danego samorządu otrzymają możliwość inicjowania i prowadzenia konsultacji społecznych w sprawach ich dotyczących, a także tworzenia forów dyskusyjnych, prowadzenia ankiet niezależnie od tego czy posiadają Profil Zaufany czy Podpis Kwalifikowany. System umożliwienia mieszkańcom i podatnikom oddanie głosu w sprawie, która wymaga lub umożliwia udział w konsultacjach społecznych oraz zgłoszenie inicjatyw obywatelskich, które w dalszej kolejności mogą być poddane konsultacjom społecznym oraz pozwala mieszkańcom wpływać na decyzje o wykorzystaniu środków publicznych. Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy w głosowaniu, dzięki czemu mają oni możliwość wskazać, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy.