Kontrola Zarządcza

Kontrola Zarządcza – rejestr ryzyka i samoocenaAplikacja ułatwia jednostce sektora finansów publicznych realizację ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej na dwóch poziomach.

Spełnia wszystkie wymagania w zakresie standardów prowadzenia kontroli zarządczej ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz ustawę o finansach publicznych, uwzględniając wytyczne w sprawie jej samooceny sformułowane przez Ministra Finansów. Umożliwia dokumentowanie funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji celów zarządzania i zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego. Program ten ułatwia formułowanie celów i zadań dla jednostki, określenie uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych, przydzielanie zadań oraz prowadzenie kontroli. Wspiera proces zarządzania ryzykiem związanym z realizacją zaplanowanych celów i zadań. Daje możliwość bieżącego monitorowania realizacji zadań i celów, identyfikację i analizę ryzyka oraz planowanie działań zaradczych. Przede wszystkim usprawnia pionowy i poziomy przepływ informacji wewnątrz jednostki, oraz zapewnia właściwy system komunikacji z jednostkami podległymi i nadzorowanymi. Moduł umożliwia identyfikację, śledzenie i ocenę wrażliwości na ryzyko dla zasobów, procesów, projektów, działań itp. Możliwa jest integracja aplikacji z systemami do zarządzania procesowego, a także automatyzowanie wykorzystywania danych o procesach, odpowiedzialnościach i strukturze organizacyjnej urzędu i jednostek podległych.