Planowanie budżetowe

Planowanie budżetowe i Wieloletni Plan Finansowy (WPF) – Innowacyjne rozwiązanie w zakresie partycypacyjnego tworzenia planów finansowych przy współudziale wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Rozwiązanie umożliwia zautomatyzowane przygotowywanie projektów uchwał, a także szybkie przygotowywanie zmian do planu. Moduł wyróżniają zaawansowane funkcje autouzupełniania, dodatkowej analityki i przyjmowania nieprzekraczalnych limitów oraz różnych wariantów dystrybucji środków na potrzeby stworzenia optymalnego planu. Rozwiązanie umożliwiające przyspieszenie procesu sporządzania i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o intuicyjny interfejs. Moduł daje możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów, a także opracowywania i drukowania załączników. Moduł jest zintegrowany z systemem Besti@.