Projekty

e-Instytucja Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aplikacja Mobilna mInstytucja dla podatnika i obywatela”, nr POPC.02.04.00-00-0107/20. Realizacja projektu odbywa się w okresie 02.11.2020 do 02.02.2022 roku.

Celem projektu jest opracowanie aplikacji mobilnej mInstytucja, która udostępni e-usługi dla mieszkańców, podatników i przedsiębiorców 27 jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego do końca 2021 roku. JST objęte projektem to: Brudzew, Urząd Gminy Chodzież, Czempiń, Czerniejewo, Jaraczewo, Jutrosin, Kołaczkowo, Krzyż, Lubasz, Luboń, Lwówek, Łobżenica, Mosina, Nekla, Osieczna, Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Pakosław, Pępowo, Piaski, Przykona, Skoki, Stęszew, Święciechowa, Urząd Gminy Turek, Wągrowiec, Wielichowo, Zagórów. Świadczenie e-usług ułatwi przekazywanie informacji mieszkańcom i równocześnie pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania JST. Aplikacja mobilna pozwoli na zautomatyzowanie procesu doręczania e-decyzji podatkowych, a także zapewni łatwy dostęp do danych z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz związanych z tym płatności. Ponadto ułatwi przeprowadzanie konsultacji społecznych i dostarczanie komunikatów mieszkańcom. Wszystko to z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

 

Wyżej wymienione cele zostaną osiągnięte dzięki realizacji dwóch zadań:

  1. Projektowanie, wytworzenie, przetestowanie i uruchomienie aplikacji mobilnej w 27 gminach oraz
  2. Opracowanie materiałów promocyjnych i promocja aplikacji w grupie docelowej.

 

Projekt zrealizuje dwa wskaźniki:

Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 1.

Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 2000.

 

W ramach projektu osiągnięte zostaną poniższe kamienie milowe:

  • Przygotowanie dokumentacji analitycznej aplikacji mobilnej
  • Projektowanie aplikacji, prototypowanie,
  • Prace programistyczne i testy częściowe,
  • Testy końcowe,
  • Wdrożenie aplikacji u klientów objętych pilotażem, przygotowanie dokumentacji aplikacji, szkolenie administratorów,
  • Przygotowanie dokumentacja powykonawcza,
  • Przygotowana i przetestowana docelowa wersja 1.0 aplikacji i publikacja aplikacji w sklepach Google Play i App Store,
  • Opracowanie materiałów promocyjnych.

 

Projekt uwzględnia elementy dedykowane dla grupy osób niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie projektu z UE:                836.842,71 zł

Wydatki kwalifikowalne:                            1.109.282,50 zł

 

Projekt „Aplikacja Mobilna mInstytucja dla podatnika i obywatela”, nr POPC.02.04.00-00-0107/20, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zapytanie o cenę – koordynator projektu – w odpowiedzi proszę przesyłać wypełniony formularz (zał. Nr 1) na office@e-instytucja.pl do dnia 12.11.2020 do godziny 11:00.