System tradycyjny, wspierający, elektroniczny czyli jak wdrożyć system EZD - podejście praktyczne ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobów ich unikania w dokumentowaniu spraw

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Centrum Edukacji Samorządowej oraz firmy e-Instytucja.pl, zapraszamy na szkolenie pt. „System tradycyjny, wspierający, elektroniczny czyli jak wdrożyć system EZD – podejście praktyczne ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobów ich unikania w dokumentowaniu spraw” we wtorek 8 czerwca w godzinach od 8.00 do 13.00.

Zakres szkolenia:

  • Systemy dokumentowania spraw w świetle Instrukcji kancelaryjnej
  • System EZD – przykładowe wymagania funkcjonalne
  • System EZD jako wspierający obieg papierowy – czy to wystarczy?
  • Przygotowanie Urzędu do wdrożenia systemu EZD – propozycja podejścia do wdrożenia od strony organizacyjnej
  • System EZD a organizacja Urzędu – przykładowe „niespodzianki” wymagające uwzględnienia przed i w trakcie wdrożenia – na podstawie doświadczeń z różnych urzędów
  • Przykładowa lista pytań przedwdrożeniowych, czyli o czym nie powinniśmy zapomnieć
  • Etapy wdrożenia – czy można uniknąć dublowania tych samych czynności?
  • Wybór kategorii spraw do dokumentowania w systemie EZD (wyjątki), czyli mity i fakty nt. wdrożenia spraw w EZD
  • System EZD i system tradycyjny a usługi elektroniczne – przykłady wymagań prawnych dotyczących postępowania z dokumentem elektronicznym

Czas trwania:

5 godzin z przerwami i sesją pytań i odpowiedzi.

Cel szkolenia:

Kompleksowe omówienie zadań związanych z wdrożeniem systemu EZD ze szczególnym uwzględnieniem wymagań prawnych postępowania z dokumentem elektronicznym (np. Kodeks postępowania administracyjnego), wymagań funkcjonalnych stawianych systemom EZD. Szczególny nacisk szkolenia zostanie położony na organizacyjny charakter wdrożenia tego typu systemu w urzędzie. Zostaną omówione propozycje organizacji prac wdrożeniowych systemu EZD w aspekcie jego powiązania ze strukturą organizacyjną i procedurami wewnętrznymi. Zamierzeniem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy i doświadczeń uczestników szkolenia w zakresie wzajemnego wpływu systemu EZD i organizacji a nawet struktury organizacyjnej Urzędu.

Szkolenie będzie zorganizowane na platformie MS Teams.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca 2021.

Link ze spotkaniem na MS Teams otrzymacie Państwo również 7 czerwca – dzień przed szkoleniem.

Prosimy o rejestrację poprzez formularz.

Prelegent

Artur Prasal – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. W latach 2009 – 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 – 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących procedur elektronicznej administracji.

Przepraszamy, ilość miejsc na webinar została wyczerpana. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email: otwartyurzad@e-instytucja.pl.
Skontaktujemy się z Państwem indywidualnie.
FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ
e-Instytucja

e-Instytucja.pl sp. z o.o.
ul. Kanarkowa 15
02-818 Warszawa

tel. +48 22 121 52 99
fax +48 22 121 52 99
e-mail: office@e-instytucja.pl


Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@e-instytucja.pl
Klauzula informacyjna