„Praktyczne zastosowanie e-usług dla mieszkańców” 7 edycja e-Wójt w e-Urzędzie

Wójtowie i Burmistrzowie, Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

Serdecznie zapraszam do udziału w siódmym webinarium z serii „e-Wójt w e-Urzędzie”. Tematem spotkania będzie praktyczne zastosowanie e-usług dla mieszkańców. W części merytorycznej ekspert omówi podstawy prawne oraz obowiązki stosowania e-usług w urzędzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Następnie zaprezentowane zostanie narzędzie dla mieszkańców/podatników do wypełniania, podpisywania i wysyłania informacji oraz deklaracji podatkowych i innych dokumentów elektronicznych. Prezentowany system jest zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz WCAG 2.1. Przedstawiony zostanie także system wspomagający funkcjonowanie przedszkoli obecnosci.pl.

Trzecia część spotkania przeznaczona zostanie na omówienie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach projektu POWER 2.18 w wysokości od 100 000 do 250 000 zł, bez angażowania środków własnych.

Patronat nad tym wydarzeniem objął Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na webinarium zapraszamy wszystkich wójtów i burmistrzów, a także sekretarzy, skarbników i informatyków.

Spotkanie online będzie zorganizowane na platformie MS Teams, w czwartek 17 czerwca 2021 w godz. od 8:00 do 9:15. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Zainteresowane osoby proszone są o dokonanie rejestracji z wykorzystaniem formularza dostępnego na niniejszej stronie.

Webinarium jest organizowane we współpracy z firmą e-Instytucja.pl sp. z o.o. Wykład poprowadzi p. Artur Prasal, autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Będzie to ostatnie przed wakacjami webinarium z serii „e-Wójt w e-Urzędzie”. Siódme spotkanie zakończymy konkretną propozycją wdrożenia e-usług wraz z przedstawieniem źródeł sfinansowania tego typu przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszam!

Z poważaniem,

Marcin Skonieczka

Wójt Gminy Płużnica

Prelegent

Artur Prasal – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. W latach 2009 – 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 – 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących procedur elektronicznej administracji.

Przepraszamy, ilość miejsc na webinar została wyczerpana. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email: otwartyurzad@e-instytucja.pl.
Skontaktujemy się z Państwem indywidualnie.
e-Instytucja

e-Instytucja.pl sp. z o.o.
ul. Kanarkowa 15
02-818 Warszawa

tel. +48 22 121 52 99
fax +48 22 121 52 99
e-mail: office@e-instytucja.pl


Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@e-instytucja.pl
Klauzula informacyjna