Dokument elektroniczny w urzędzie z uwzględnieniem procedur administracyjnych i postępowania z e-dokumentem część 2

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich oraz firmy e-Instytucja.pl, zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Dokument elektroniczny w urzędzie z uwzględnieniem procedur administracyjnych i postępowania z e-dokumentem część 2” w środę 9 czerwca 2021 w godz. od 9:00 do 10:30.

Zakres tematyczny:

 • dokumentacja w urzędzie w aspekcie dokumentu elektronicznego
 • praca zdalna a dokumentowanie spraw
 • akceptacje pism
 • hybrydowy sposób podpisywania pism doręczanych elektronicznie
 • sposób wysyłki versus sposób dokumentowania spraw
 • rejestracja przesyłek wychodzących
 • podpis organu, różne przepisy, różne metody
 • doręczanie pism bez podpisu
 • procedura doręczeń elektronicznych, zgoda, żądanie e-doręczenia
 • skuteczność doręczenia z wykorzystaniem emaila
 • udostępnianie dokumentów elektronicznych

Czas trwania: 1.5 godziny

Cel szkolenia: kompleksowe omówienie wymagań prawnych i procedur postępowania z dokumentem elektronicznych w Urzędzie począwszy od jego otrzymania, weryfikacji, rejestracji sprawy, dokumentowania przebiegu jej załatwienia i rozstrzygnięcia, przygotowania pisma do akceptacji, doręczenia różnymi metodami, udostępnianie dokumentów elektronicznych. Szkolenie obejmuje procedury dla dokumentacji tradycyjnej, dokumentacji tradycyjnej wspieranej system klasy EZD jak i dokumentach elektronicznej w systemie EZD.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 czerwca 2021 do godz. 16:00.

Link ze spotkaniem na MS Teams otrzymacie Państwo również 8 czerwca – dzień przed webinarem.

Zapraszamy do rejestracji poprzez poniższy formularz.

Prelegent

Artur Prasal – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. W latach 2009 – 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 – 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących procedur elektronicznej administracji.

Przepraszamy, ilość miejsc na webinar została wyczerpana. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres email: otwartyurzad@e-instytucja.pl.
Skontaktujemy się z Państwem indywidualnie.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
e-Instytucja

e-Instytucja.pl sp. z o.o.
ul. Kanarkowa 15
02-818 Warszawa

tel. +48 22 121 52 99
fax +48 22 121 52 99
e-mail: office@e-instytucja.pl


Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@e-instytucja.pl
Klauzula informacyjna