Aktualności

Gmina Przodkowo
02 lutego 2015
Firma 4ASD Sp. z o.o. w dniu 02.02.2015 podpisała umowę z Gminą Przodkowo na wdrożenie aplikacji e-Zarządzanie Instytucją (Kontrola Zarządcza), która umożliwia dostęp do rozbudowanego zbioru danych/dokumentów wspomagająca realizację obowiązków związanych z kontrolą zarządczą, stworzony w oparciu o standardy kontroli zarządczej i wytyczne Ministra Finansów.