Aktualności

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Pomorskich we Wdzydzach Kiszewskich
26 lutego 2015
W dniach 26-27 luty 2015, firma 4ASD Sp. z o.o., uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Pomorskich we Wdzydzach Kiszewskich. Przedstawiciel firmy, wystąpił z prelekcją pt. „Karty Usług, wzory i e-formularze na e-PUAP (Ustawa z dnia 10.01.2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)”