Aktualności

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
18 marca 2015
W trakcie Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w dniach 18-20 marzec 2015, Przedstawiciel firmy 4ASD Sp. z o.o., wystąpił z prelekcją pt. „Karty Usług, wzory i e-formularze na e-PUAP (Ustawa z dnia 10.01.2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)”