Aktualności

Gmina Kolbudy
15 kwietnia 2015
W dniu 15 kwietnia firma 4ASD Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Kolbudy na opracowanie, wykonanie i wdrożenie KART USŁUG z e-formularzami na platformie e-PUAP (w tym rejestracja w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)