Aktualności

Bezpieczeństwo przede wszystkim
02 kwietnia 2020
Jednym z kluczowych elementów jakości oferowanej Klientom przez naszą firmę oraz warunkiem ciągłego rozwoju Spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych.

Z przyjemnością informujemy, że spółka e-Instytucja.pl sp. z o.o. otrzymała certyfikat wydany przez United Registar of Systems potwierdzający zgodność stosowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: projektowania, tworzenia, sprzedaży, wdrożenia, serwisowania i wsparcia w zakresie oprogramowania jednostek sektora finansów publicznych i firm komercyjnych.

Celem wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:
  • jest gwarantem pełnej ochrony danych Klientów oraz ciągłość procesu ich przetwarzania,
  • zapewnia zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji chronionych oraz jawnych,
  • gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich systemach jej przetwarzania,
  • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie na szkodę Spółki,
  • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji,
  • zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Certyfikat ISO 27001:2013 e-Instytucja.pl sp. z o.o. Warszawa
Certyfikat ISO 27001:2013 e-Instytucja.pl sp. z o.o. Chełm