Aktualności

Bezpieczeństwo przede wszystkim
02 kwietnia 2020
Jednym z kluczowych elementów jakości oferowanej Klientom przez naszą firmę oraz warunkiem ciągłego rozwoju Spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych.

Z przyjemnością informujemy, że spółka e-Instytucja.pl sp. z o.o. otrzymała certyfikat wydany przez United Registar of Systems potwierdzający zgodność stosowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: projektowania, tworzenia, sprzedaży, wdrożenia, serwisowania i wsparcia w zakresie oprogramowania jednostek sektora finansów publicznych i firm komercyjnych.

Celem wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:
 • jest gwarantem pełnej ochrony danych Klientów oraz ciągłość procesu ich przetwarzania,
 • zapewnia zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji chronionych oraz jawnych,
 • gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich systemach jej przetwarzania,
 • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie na szkodę Spółki,
 • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji,
 • zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Certyfikat ISO 27001:2013 e-Instytucja.pl sp. z o.o. Warszawa
Certyfikat ISO 27001:2013 e-Instytucja.pl sp. z o.o. Chełm
128 e-formularzy dla 7 JST w ramach PO.KL 5.2.1
10 czerwca 2015
W ramach zapytania ofertowego dniu 10 czerwca firma 4ASD Sp. z o.o. podpisała umowę na opracowanie, wykonanie i wdrożenie  128 aplikacji e-KARTY USŁUG z e-formularzami na platformie e-PUAP (w tym rejestracja w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych). Kolejne 7 Jednostek Samorządu Terytorialnego umożliwi mieszkańcom/podatnikom, składanie deklaracji i informacji o podatkach i opłatach lokalnych poprzez e-PUAP.
Gmina Pruszcz Gdański
25 maja 2015
Kolejna Jednostka Samorządu Terytorialnego umożliwi mieszkańcom/podatnikom, składanie deklaracji i informacji o podatkach i opłatach lokalnych poprzez e-PUAP. W dniu 25 maja firma 4ASD Sp. z o.o. zawarła umowę z Gminą Pruszcz Gdański na opracowanie, wykonanie i wdrożenie  aplikacji e-KARTY USŁUG z e-formularzami na platformie e-PUAP (w tym rejestracja w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
18 maja 2015
W dniu 18 maja firma 4ASD Sp. z o.o. zawarła umowę z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle na opracowanie, wykonanie i wdrożenie  aplikacji e-KARTY USŁUG z e-formularzami na platformie e-PUAP (w tym rejestracja w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)
Gmina Płużnica – „Internetowy Urząd”
24 kwietnia 2015
Firma 4ASD Sp. z o.o. w dniu 24.04.2015 podpisała umowę z Gminą Płużnica na WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ ORAZ USŁUGĄ WSPARCIA TECHNICZNEGO, SZKOLEŃ I KONSULTACJI EKSPERCKICH W RAMACH PROJEKTU „INTERNETOWY URZĄD”. W ramach umowy, 4ASD opracuje i wdroży w 5 urzędach (Urząd Gminy w Płużnicy, Urząd Gminy Grudziądz, Urząd Gminy Wąbrzeźno, Urząd Gminy Unisław i Urząd Miasta i Gminy Łasin), Gminy System Komunikacji On-line (GSKO). System Elektronicznego Zarządzania Dokumentów w 3 urzędach (Urząd Gminy w Płużnicy, Urząd Gminy Wąbrzeźno i Urząd Miasta i Gminy Łasin) oraz przygotuje 25 formularzy wniosków na platformę e-PUAP.
Gmina Kolbudy
15 kwietnia 2015
W dniu 15 kwietnia firma 4ASD Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Kolbudy na opracowanie, wykonanie i wdrożenie KART USŁUG z e-formularzami na platformie e-PUAP (w tym rejestracja w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)
E-liderzy Pałuk i Krajny
10 kwietnia 2015
W ramach projektu „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”, firma 4ASD Sp. z o.o. w kwietniu 2015 zakończyła wdrożenie (Dla Powiatu Nakielskiego, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin i Gminy Mrocza) następujących usług:
 • Uruchomienie 50 Kart Usług i e-formularzy na e-PUAP
 • Aplikacja e-Zarządzanie Instytucją (Kontrola Zarządcza)
 • Uruchomienie Modułu do realizacji opłat z generatorem EPO
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
E-liderzy Pomorza
02 kwietnia 2015
W ramach projektu „E-liderzy Pomorza – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”, firma 4ASD Sp. z o.o. w kwietniu 2015 zakończyła w Gminie Ryjewo i Gminie Stegna, wdrożenie następujących usług:
 • Uruchomienie 20 Kart Usług i e-formularzy na e-PUAP
 • Uruchomienie Modułu do realizacji opłat z generatorem EPO
Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
18 marca 2015
W trakcie Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w dniach 18-20 marzec 2015, Przedstawiciel firmy 4ASD Sp. z o.o., wystąpił z prelekcją pt. „Karty Usług, wzory i e-formularze na e-PUAP (Ustawa z dnia 10.01.2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)”
Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Pomorskich we Wdzydzach Kiszewskich
26 lutego 2015
W dniach 26-27 luty 2015, firma 4ASD Sp. z o.o., uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Pomorskich we Wdzydzach Kiszewskich. Przedstawiciel firmy, wystąpił z prelekcją pt. „Karty Usług, wzory i e-formularze na e-PUAP (Ustawa z dnia 10.01.2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)”