- FORMULARZACH

PROCES REALIZACJI

- FORMULARZY

PODSTAWA PRAWNA

DLACZEGO MY?

e-Formularze na e-PUAP – posiadamy system umożliwiający tworzenie elektronicznych formularzy i wzorów w CRWDE do spraw załatwianych środkami komunikacji elektronicznej w administracji centralnej i samorządowej.

Wszystkie przygotowywane przez nas e-formularze są zgodne ze standardem dokumentów e-PUAP, które oparte są o format XML. Każdy e-formularz składa się z dwóch części – formularza oraz wzoru. Za pomocą formularza klient wprowadza dane, natomiast jeden z plików wzór – styl – służy do renderowania informacji z formularza do pliku dokumentu.xml, nawiązującą wyglądem do dokumentu papierowego zgodnego ze wzorem określonym we właściwym akcie normatywnym. Pozostałe pliki wzoru – wyróżnik i schemat – określają informacje o wzorze np. właściciela, podstawę prawną czy daty obowiązywania (wyróżnik) oraz ułożenie i typ danych poszczególnych pól (schemat). Format wzorów jest zgodny z formatem przyjętym dla Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), który opiera się na rekomendacjach opisanych i umieszczonych w portalu e-PUAP. W celu zapewnienia kompletności oraz poprawności wprowadzanych danych przygotowane przez nas formularze wykorzystują dostępne w ramach e-PUAP słowniki (np. TERYT – podział terytorialny), a także zapewniają walidację wprowadzanych danych po stronie klienta i serwera zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu oraz dodatkowe sprawdzanie formatów i sum kontrolnych niektórych danych, m.in. PESEL, REGON, NIP, kod pocztowy, numer telefonu czy adres e-mail. W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury składania dokumentu do urzędu, przygotowywane przez nas formularze wykorzystują dostępny w ramach e-PUAP mechanizm pobierania danych z profilu. Dzięki temu możliwe jest automatyczne wypełnienie danych o wnioskodawcy. E-formularze są tworzone z wykorzystaniem języka XForms, zgodnego z architekturą biznesową e-PUAP oraz architekturą systemu informatycznego.