PROCES REALIZACJI

PODSTAWA PRAWNA

DLACZEGO MY?

e-Karty Usług i e-formularze na e-PUAP Aplikacja e-KARTY USŁUG to system umożliwiający tworzenie elektronicznych formularzy, wzorów w CRWDE i kart informacyjnych do spraw załatwianych środkami komunikacji elektronicznej w administracji centralnej i samorządowej.

Wszystkie przygotowywane przez nas e-formularze są zgodne ze standardem dokumentów e-PUAP, które oparte są o format XML. Każdy e-formularz składa się z dwóch części – formularza oraz wzoru. Za pomocą formularza klient wprowadza dane, natomiast wzór jest wizualizacją formularza, nawiązującą wyglądem do dokumentu papierowego zgodnego ze wzorem określonym we właściwym akcie normatywnym. Format wzorów jest zgodny z formatem przyjętym dla Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), który opiera się na rekomendacjach opisanych i umieszczonych w portalu e-PUAP. W celu zapewnienia kompletności oraz poprawności wprowadzanych danych przygotowane przez nas formularze w maksymalny sposób wykorzystują dostępne w ramach e-PUAP słowniki (np. TERYT – podział terytorialny). Poza tym formularze zapewniają walidację wprowadzanych danych po stronie klienta i serwera zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu. W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury składania dokumentu do urzędu, przygotowywane przez nas formularze wykorzystują dostępny w ramach e-PUAP mechanizm pobierania danych z profilu. Przykładem może być automatyczne wypełnienie danych o wnioskodawcy. E-formularze są tworzone z wykorzystaniem języka XForms, zgodnego z architekturą biznesową e-PUAP oraz architekturą systemu informatycznego.