- FORMULARZACH

PROCES REALIZACJI

- FORMULARZY

PODSTAWA PRAWNA

DLACZEGO MY?

Proces realizacji formularzy zaczyna się od złożenia zamówienia. Klient wybiera w jakiej formie dostarcza nam swoje formularze: może to być wybranie wzoru formularza z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), zeskanowanie papierowej wersji dokumentu i przekazanie jej nam, bądź wskazanie pożądanych formularzy z naszego repozytorium. Po wybraniu formy w jakiej klient dostarcza nam formularze, my wykonujemy ich elektroniczną wersje wykorzystując technologie XForms. Podczas składania zamówienia klient może wybrać czy chce otrzymać możliwość wypełniania formularza na swojej stronie internetowej wraz z zapisywaniem wypełnionego dokumentu w formacie PDF z możliwością wydruku, czy chce aby formularz został umieszczony w CRD po to by interesanci mogli składać formularze przez internet wykorzystując platformę ePUAP. Cały proces zamówienia przedstawia poniższa infografika: